Beden eğitimi ve spor arasındaki fark

|

Beden eğitimi ve spor arasındaki fark A Beden eğitimi ve spor arasındaki fark

Yakın bir döneme kadar, beden eğitimi ve spor kavramları birbirinden ayrı yorumlanırlardı. Fakat günümüzde bu alanda ve anlamda yapılan her şey “spor” olarak adlandırılıyor. Tabi bu da beraberinde bir takım karmaşıklığı getiriyor. Bizce bu iki terimin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.
Beden eğitimi sağlıklı yaşam amaçlıdır, spor ise; yarışmaya yöneliktir. Beden eğitimi için kazanmak veya kaybetmek hiç önemli değildir. Zaten, yarışmada yoktur ve olmamalıdır da. Spor içinse kazanmak neredeyse tek amaçtır. Bunu başarabilmek içinse her yol denenebilir. Bu konuyu daha da açabilmek adına beden eğitimi ve sporun literatürdeki genel tanımlarına bir göz atalım:
Genel eğitim sistemi içinde ve onun metotlarına uygun olarak bireyin; fiziksel,  zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişimini sağlamak için yapılan uygulamalı etkinliklere “beden eğitimi”; bu uygulamaların yarışmaya yönelik olmasına ise “spor“ denilmektedir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi her iki kavram için amaçlar son derece farklıdır.
Fakat günümüzde her türlü aktivite için “spor” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Belki de bu bilerek yapılmakta, insanlar kavram kargaşası içine sokulmaktadır. Böylece sistemin gereği yerine getirilmekte, kişiler iş yaşamında da yarışma atmosferine girip, kendileri kazandıklarını zannederek, işverenine çok daha fazla yarar sağlamaktadır. Kısacası insanlar robotlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Şimdi de sporun değişik spor tanımlarına göz atalım. Örneğin, spor kelimesinin baş harflerinden yola çıkılarak “S” için sistem, “P” için program, “O” için organizasyon, “R” içinse rekor denilmektedir. Tabi ki bu tanım da günümüze ve sisteme uygundur.
Olması gereken ise; her iki olgunun da paralel yürütülmesidir. Sağlam ve doğru bir beden eğitimi altyapısı olmayan ülkelerin yarışma alanlarında da başarılı olamadıkları görülmektedir. Bu durum özellikle ülkemizde gün gibi ortadadır. Yıllardır beden eğitimini  göz ardı etmiş, sonrasında da “uluslararası arenalarda neden başarılı olamıyoruz” diye hayıflanıp durmuşuzdur. Ama, hiçbir zaman da bunun nedenini düşünmemişizdir. Çünkü biraz düşünseydik, beden eğitimiyle spor arasındaki farkı görüp ona göre yönümüzü çizebilirdik.
Bir ülkede ne kadar fazla kişi beden eğitimini bir yaşam biçimi olarak benimserse, o ülkedeki yarışmacı sporcu sayısı da o kadar çok olur. Böylece çoktan seçme avantajı da ortaya çıkar. Böylece başarılı olmaya daha çok yaklaşılır.
Sonuçta; yarışmalar kazanılmasa bile, en azından sağlıklı bir topluma sahip olunur. Bu da koskocaman bir kazançtır.
İşte, bizim gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark, bu iki terim arasındaki fark kadar büyüktür. Bu nedenle onlara karşı kazanabilme olasılığımız da oldukça düşüktür.